Giáo dục – Trắc nghiệm

image

Chúa Nguyễn đầu tiên là ai?

Chúa Nguyễn đầu tiên có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, giúp Đàng Trong phát triển, được dân chúng quý trọng.

Tham khảo từ:


http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/trac-nghiem

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *